Dé online drogisterij met duizenden artikelen tegen de beste prijzen.

Shop

Broomhexine HCL 4mg/ml = 0.8 mg

3.47

Artikelnummer: 87241 Categorie:

Broomhexine HclGeneesmiddel – RVG 10848 UADBroomhexine HCl is een slijmoplosser en wordt gebruikt bij vastzittende hoest. Broomhexine maakt het ophoesten makkelijker als dit door taai slijm wordt bemoeilijkt.SamenstellingWerkzame stof: broomhexinehydrochloride.Hulpstoffen:Sorbitol (E420)Benzoëzuur (E210)Wijnsteenzuur (E334)BananenessenceKersenessenceFrambozenessenceNatriumsacharinaat (E954)Ethylhydroxycellulose (E1525)Gezuiverd waterDoseringVolwassenen en kinderen>10 jaar: 3 maal per dag 5-20 ml.Kinderen van 5-10 jaar: 3 maal per dag 5-10 mlKinderen 2-5 jaar: 3 maal per dag 2-4 mlNiet gebruiken bij:Als u allergisch bent vooréén van de stoffen.Extra voorzichtig bij:- Als u of uw kind een maagzweer heeft of heeft gehad. Neem in dat geval contact op met uw arts- U moet bedacht zijn op een toename van de hoeveelheid vrijkomend slijm in de luchtwegen- Als de hoestklachten aanhouden, zich dikwijls herhalen of toenemen tijdens het gebruik is hetverstandig om dan contact op te nemen met uw arts.- Dit product kan een licht laxerend effect hebben.Inname met ander geneesmiddelGelijktijdig gebruik van broomhexine en antibiotica (amoxicilline, erythromycine, doxycycline, cefuroxim) leidt tot hogere antibioticaspiegels in het longweefsel.Inname bij zwangerschap en borstvoedingBent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden, of geeft u borstvoeding? Neem dancontact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.Er is geen aanwijzing dat het gebruik van Broomhexine HCL PCH tijdens de zwangerschap schadelijkkan zijn voor het ongeboren kind. Broomhexine gaat echter wel over in het lichaam van het ongeborenkind. Uit voorzorg moet u Broomhexine HCL PCH niet gebruiken als u zwanger bent.Het is niet bekend of broomhexine in de moedermelk overgaat. Een effect op de zuigeling kan daaromniet worden uitgesloten. Het is daarom beter om geen Broomhexine HCL PCH te gebruiken wanneer u borstvoeding geeft.Inname bij rijvaardigheid en reactievermogen:Het is niet bekend of het gebruik van Broomhexine HCL PCH effect heeft op de rijvaardigheid of bij het gebruik van machines. Bij het gebruik van dit middel kan duizeligheid optreden (zie rubriek 4?Mogelijke bijwerkingen?). Hiermee moet rekening gehouden te worden bij activiteiten zoals het besturen van voertuigen en het bedienen van machinesMogelijke bijwerkingen:Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Deze bijwerkingen komen niet meer dan zeer zelden (bijminder dan 1 op de 10.000 gebruikers) voor. Als uéén van onderstaande bijwerkingen ervaart, neemdan onmiddellijk contact op met uw arts of ga onmiddellijk naar de eerste hulpafdeling van eennabijgelegen ziekenhuis:- plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bv. keel of tong),ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie(angioneurotisch oedeem)- ernstige allergische reactie voor bepaalde stoffen, waarbij sterke daling van de bloeddruk,bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn optreden als gevolgvan een plotselinge sterke vaatverwijding (anafylactische reactie of shock)- ernstige huidreacties zoals een ernstige allergische reactie met (hoge) koorts, rode vlekken opde huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom) en ernstige, acute(allergische) reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid(Lyell?s syndroom)Overige bijwerkingenVaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers):- milde bijwerkingen in het maag-darmkanaalSoms voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers):- duizeligheid- pijn in de bovenbuik- misselijkheid- overgeven- diarree- transpireren- tijdelijk verhoogde gehaltes van transaminase (bepaalde enzymen) aangetoond via eenbloedonderzoek.Zelden voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers):- huiduitslag- overgevoeligheidsreactieVan de volgende bijwerkingen kan niet exact bepaald worden hoe vaak deze voorkomen:- benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme)- huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten)- jeuk (pruritus)BewaaradviesBewaren beneden 25°C. De fles zorgvuldig gesloten houden. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.Buiten het bereik en zicht van kinderen houdenLees voor gebruik de bijsluiter.Verantwoordelijk voor het in de handel brengen:Pharmachemie BVSwensweg 52031 GA Haarlem