Dé online drogisterij met duizenden artikelen tegen de beste prijzen.

Shop

Spuitbus tegen zilvervisjes

7.87

Artikelnummer: 117478 Categorie:

Biocide tegen zilvervisjes – Toelatingsnummer 13534NSpuitbus tegen zilvervisjes is bestemd voor bespuiting van kieren, naden en andere plaatsen waar zilvervisjes zich schuilhouden.Speciaal voor gebruik in huisLangdurige werking 4 tot 6 wekenWettelijke gebruiksvoorschriftToegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van zilvervisjes in (woon)ruimten. Uitsluitend pleksgewijs toepassen en direct contact met voedingsmiddelen voorkomen. Niet toegestaan op huisdieren of planten. De gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden. Het midel is uitsluitend bedoeld voor niet-professioneel gebruik.SamenstellingPermethrin en TetramethrinDosering en gebruikRicht de spuitdop op de te behandelen plaatsen en breng een hoeveelheid aan totdat deze zichtbaar vochtig zijn. Behandel alle schuilplaatsen, achter en onder kasten, koelkasten, radiatoren en apparatuur. Gebruik voor moeilijk bereikbare plaatsen, kieren en naden de meegeleverde spuitlans. Nooit grote oppervlakken behandelen. Het middel blijft 4 tot 6 weken na bespuiting werkzaam. Indien nodig de behandeling herhalen.Niet gebruiken bij/Bijwerkingen:Niet toepassen op plaatsen waar voeding wordt bereid en in apparaten voor de bereiding van voedsel. Niet toepassen op oppervlakken (zoals gehard vloeren of aanrechtbladen) die schoongemaakt worden met water dat (in)direct geloosd wordt op het oppervlaktewater, om in het water levende organismen te beschermen.Bijzondere gevaren:Zeer licht ontvlambare aerosol. Giftig voor in water levende organismen, met langdurige gevolgen.Kan een allergische reactie veroorzaken.Overige waarschuwingenBuiten bereik van kinderen bewaren.Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk, ook na gebruik niet doorboren of verbranden.Spuitnevel niet inademen.Contact met de ogen, de huid of kleding vermijden.Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt van gevaarlijk of bijzonder afval.